Koszenie trawnika

Koszenie trawnika

Wysokość koszenia zależy od typu trawnika i rodzaju tworzących go mieszanek, lecz standardowo nie powinna być większa (martości maksymalne) niż 10cm (8-10cm trawniki przydomowe- gazonowe, 10- 15cm parkowe, łąkowe).
Zbyt wysokie koszenie stwarza niebezpieczeństwo wypierania traw szlachetnychprzez gatunki pospolite i chwasty! Koszenie wysokie zalecane jest przy pierwszymkoszeniu trawników nowo założonych, położonych na nierównym podłożu, bądź zaniedbanych.
Zbyt niskie koszenie powoduje osłabienie wzrostu traw i przerzedzenie murawy,może też powodować szybsze wysychanie trawnika i pojawienie się niektórych choróbgrzybowych oraz mchu. Zbyt niskie koszenie może także spowodować uszkodzenie nożakosiarki.
Pamiętajmy, że wysokość wykonania cięcia decyduje o stopniu zagęszczenia trawnika- długości międzywęźli traw.
Trawniki z przewagą traw kępkowych kosimy wyżej, z przewagą traw rozłogowych- niżej.
Zalecane wysokości koszenia (wartości orientacyjne) to:

RODZAJ TRAWNIKAORIENTACYJNA WYSOKOŚĆ CIĘCIA [CM]
trawniki ozdobne, dobrze utrzymane2,5-4
trawniki użytkowe, sportowe, osiedlowe3,5-4
parkowe, łąkowe, w miejscach zacienionych5-10
miejsca bardzo zacienionetrawę tniemy wysoko i rzadko, lub nie tniemy wcale!